Remus 65mm T2.0 1.5X Full Frame Anamorphic Lens

SKU: LEN002
In Stock

25.000.000 

In Stock
Liên hệ Sĩ Ngô ngay để được hỗ trợ

+84 934 543 131 Gọi ngay

Giá tốt nhất

Đảm bảo tốt nhất thị trường

Sản phẩm chính hãng

Chứng từ đầy đủ

10 năm kinh nghiệm

Chuyên thiết bị quay phim

Category:

Description

TECH SPECS

Aperture: T2.0 to T22
Lens Mount: PL/EF
Squeeze Factor: 1.5X
Close Focus: 0.69m / 2.26ft
Focus Rotation: 150°       
Aperture Rotation: 77.3°
Weight: 1.72lbs / 782g
IRIS Blades: 16
Front Diameter: 80mm
Filter Thread: 77mm X 0.75
Image Circle: 36x24mm
Lens Flare: Blue/Amber

INCLUDED

Remus 1.5x 65mm T2.0 Full Frame Anamorphic
PL or EF Mount
Shims

Remus 65mm T2.0 1.5X Full Frame Anamorphic Lens

SHOT ON REMUS 1.5X

Shot By: @Mathieu Stern

Shot By: Fu Bo

Shot By: Cameron Mackey

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Remus 65mm T2.0 1.5X Full Frame Anamorphic Lens”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…